Aanbouw fabriekshal voor duurzame mestverwerker

Greenferm-Comgoed uit Apeldoorn verwerkt mestoverschot op een duurzame manier tot supermest en transporteert dit naar het buitenland. In 2019 maakten we zettingsberekeningen voor de bouw van de Apeldoornse fabriek en nu maken we paalberekeningen voor de uitbreiding van diezelfde fabriekshal.

Destijds werd gekozen om grondverbetering toe te passen voor de fundering. De samenstelling van de ondergrond was goed genoeg om deze optie te realiseren. “Het voordeel van grondverbetering was dat het goedkoper is dan een paalfundering”, vertelt Charles Hek, constructeur bij Boorsma. Er werd toen, afhankelijk van het gewicht van de permanente belasting, tot maximaal 1,5 meter grond verwijderd. Hierop werd een zandlaag geplaatst waarna de fundering kon worden gestort. “Nu, zo’n vier jaar na dato, weten we dat de berekeningen kloppen; er zijn tot nu toe namelijk geen verzakkingen geconstateerd.”

Greenferm-Comgoed wil nu de fabriekshal in de richting van de mestsilo’s uitbreiden (zie impressie hieronder) en roept wederom de hulp van Boorsma in. “Dit keer gaan we voor een paalconstructie omdat er veel leidingen in de grond liggen. Daarnaast wordt het nieuwbouwdeel direct tegen het bestaande gebouw gezet en zou het afgraven van de grond kunnen zorgen voor verzakkingen in het bestaande gebouw. Daarom adviseren we ook om gebruik te maken van avegaarpalen, die kun je inschroeven in plaats van inheien. Zo voorkom je teveel trillingen die op de fundering van het bestaande gebouw invloed hebben”, benadrukt Charles.

Binnenkort wordt de hal gerealiseerd en kan Greenferm-Comgoed nog meer mest op duurzame wijze verwerken. Met dit project leveren we als Boorsma een bijdrage aan een milieuvriendelijke verwerking van het mestoverschot. Juist het actief zijn in diverse branches – met elk hun eigen uitdagingen – houdt ons werk interessant en maakt dat wij onszelf steeds verder ontwikkelen.

Wil je meer weten over funderingstechniek? Bel of mail gerust voor een kennismaking.