Author Archives - Frank Terpstra

Verminderen geluidhinder woningen

Fijn wonen begint met rust en veiligheid. Die rust kan verstoord worden als je dichtbij het spoor of (snel)weg woont. Rijkswaterstaat pakt deze geluidhinder aan via een meerjarenplan. Boorsma verzorgt de locatieonderzoeken, geluidsberekeningen én stelt binnen de kaders van de wet verbeterplannen op voor woningen die een overschrijding van de saneringsdrempel hebben. Matthias Noordhuis is…