Beweegbare brug: sloop/nieuwbouw of renovatie?

Bij bestaande gemeentelijke bruggen vraagt men zich vaak af: is het beter om te renoveren of gaan we sloop/nieuwbouw plegen? Juist bij dit soort vraagstukken denkt Boorsma graag mee.

Johann Arnold is constructeur bij Boorsma en onderzocht samen met zijn collega’s wat de beste optie was voor de beweegbare brug bij Eastermar. “Deze brug is in 1956 gebouwd en gaat al bijna 70 jaar mee. De gemeente Tietjerksteradeel worstelde met de volgende vragen: hoe kan deze brug weer voldoen aan de veiligheidseisen van vandaag de dag? En kan de brug dan zeker nog dertig jaar mee? Bij het beantwoorden van deze vraag speelden niet alleen kosten, maar ook duurzaamheid, mobiliteit en tijd een rol.”

Als je een nieuwe brug gaat bouwen, dan brengt dit hoge vervangingskosten met zich mee. Terwijl de huidige brug vaak nog niet op alle onderdelen aan het einde van zijn levensduur is. De specifieke vraag aan Boorsma was daarom; kunnen jullie uitzoeken welke versterkingsmaatregelen nodig zijn voor renovatie en hergebruik?

Johann onderzocht met name het bewegingswerk terwijl zijn collega’s de onder- en bovenbouw berekenden. Om zeker te zijn dat ze met de juiste informatie aan de slag gingen, is er een archiefonderzoek uitgevoerd en een 3D-inmeting via een zogeheten puntenwolk of pointcloud gemaakt. Johann: “Op die manier kun je zien of er nog addertjes onder het gras zitten; zaken die niet op de archieftekening staan. Door deze werkwijze heeft de gemeente nu weer een up-to-date 3D-model.”

Boorsma verzorgde het onderzoek, stelde het bestek op, gaf advies en maakte de bestektekeningen. Ook maakten we een conceptbegroting. “Met al deze gegevens kan de gemeente de aanbesteding richting marktpartijen goed uitvragen, zodat aannemers een heldere offerte kunnen maken,” legt Johann uit.

Extra uitdaging bij dit project was de fietsbrug uit 1986 die parallel aan de brug ligt (zie foto). Hier waren geen goede archiefgegevens van. Door de 3D-inmeting zijn er ook hiervan weer actuele tekeningen voorhanden. En dat is erg handig bij toekomstige werkzaamheden.

Wil je meer weten over brugrenovaties? Bel of mail gerust voor een kennismaking.

Beelden: Johann Arnold