Constructies

Een goed constructief ontwerp is de basis van elk gebouw. Als opdrachtgever wil je graag een constructief ontwerp dat past in het architectonisch ontwerp, het beschikbare budget én de planning. Schakel ons daarom al in de beginfase van het integraal ontwerp in. Zo worden de constructie en het totale ontwerp veel beter op elkaar afgestemd.

Je kunt ons vragen voor allerhande constructieve advies- en engineeringswerkzaamheden. Denk hierbij aan: het constructieve ontwerp, de hoofd- en detailengineering en/of second opinions. Uiteraard werken onze constructeurs met geavanceerde reken- en modelleerprogramma’s. Bovendien hebben wij meerdere Register Constructeurs (RC) in vaste dienst.

Verder mag je bij onze ontwerpen rekenen op:

  • persoonlijk constructief inzicht
  • creativiteit
  • inventiviteit
  • kostenefficiënt ontwerpen

Bovenstaande punten zijn van belang om tot een passend ontwerp te komen. Verder kennen onze constructeurs de geldende regelgeving en voorschriften van binnen en buiten. Vanzelfsprekend!

De kracht van uitgekiende constructies

Onze kracht ligt in het ontwerpen van uitgekiende constructies waarbij we ook direct kijken naar de praktische uitvoerbaarheid van de gekozen bouwmethode. Al vanaf de oprichting is de discipline ‘constructies’ een belangrijke pijler van ons bureau. Bij projecten [link] staat een recent overzicht van ons werk.