Erosie- en bodembescherming

Hellingen, oevers en bodems van stuwen, sluizen en watergangen hebben dikwijls bescherming nodig om erosie te voorkomen. Wij verzorgen het advies en ontwerp van toe te passen bodembeschermingen. Dit varieert van breuksteenbestorting, geogrids en geotextiel tot aan betonnen bodembescherming.