Geotechniek

De ondergrond en bodem zijn overal in Nederland anders. Zo wordt bijvoorbeeld West-Nederland gekenmerkt door een slappe bodem. Die diversiteit maakt geotechniek complex. Juist bij het begin van een project moeten belangrijke ontwerpkeuzes worden gemaakt. Goede informatie is op zo’n moment goud waard en bepalend voor het vervolg. Boorsma helpt daarbij.

Of het nu gaat om de planning, uitvraag en interpretatie van grondonderzoek. Of het maken van geotechnische ontwerpen en berekeningen; je kunt bij ons terecht.

Geotechnisch ontwerp

Door onze ervaring in geotechnisch ontwerp, grondmechanica en funderingstechniek, weten wij hoeveel sonderingen, boringen en laboratoriumproeven er nodig zijn. Wij stemmen de diepte van het veldwerk af en anticiperen op het funderingsontwerp. Het opzetten van een geotechnisch onderzoeksplan vergt kennis en ervaring. Zeker ook met het oog op de uiteindelijke ontwerpwerkzaamheden en uitvoering van projecten. Laat dat gerust aan ons over.

Doordachte keuzes

Naast onze ervaring met geotechnisch advies in de planvorming of -voorbereiding zijn we ook vaak actief in ontwerp en engineering. Vanaf tender tot uitvoering ontzorgen wij onze opdrachtgevers. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het bouwrijp maken en voorbelasten van terreinen. Hierin wil je graag een weloverwogen keuze maken tussen: integraal voorbelasten, de cunetmethode of verticale drainage. Met ons advies maak je zo’n doordachte keuze. Op basis van settings- en stabiliteitsberekeningen (taludstabiliteit) ontvang je een optimaal ontwerp.

Integraal samenwerken

Onze geotechnisch adviseurs en modelleurs werken integraal samen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van:

  • Revit
  • Civil 3D
  • Technosoft Palen
  • DGeoStability
  • DSettlement
  • PLAXIS

Onze advieswerkzaamheden en berekeningen in geotechniek vormen de basis voor waterbouwkundig en constructief ontwerp in bouw, infrastructuur, civiele techniek en wegen.

Geotechniek is sterk verbonden met waterbouwkunde, waar het gaat om de stabiliteit van waterkeringen, zoals dijken en dammen. Wij beoordelen en toetsen primaire en secundaire keringen (regionale keringen) op het gebied van waterveiligheid (normering).