Groei je uit je bedrijfsjasje?

Je bent ondernemer. En het gaat goed met je bedrijf. Zo goed dat je uit je jasje groeit: je bent op zoek naar meer ruimte. Misschien heb je grond op het oog voor nieuwbouw? Ga je een stuk bijbouwen of wil je intern verbouwen? Het punt is: je hebt zelf geen bouwervaring, bent ook veel te druk met de bedrijfsvoering en vraagt je af hoe je dit aanpakt.

Maak dan vooral eens vrijblijvend kennis met de bouwkundige ingenieurs van Boorsma. “Een ontwerp- en bouwproject doorloopt verschillende fasen en je wilt dat al die fases soepel in elkaar overlopen. Dus zonder dat het project vertraagt, dat er onduidelijkheden zijn of dat het budgettair uit de hand loopt”, vertelt Frank Terpstra van Boorsma adviseurs & ingenieurs.

Integraal bouwen

Frank is bouwkundig ingenieur en ziet dat er op het gebied van onderlinge afstemming – tussen de verschillende ontwerpdisciplines en ontwerpfases – veel winst te behalen is. Integraal ontwerpen noemt hij dat: “Dat lukt vaak alleen als je de expertise daarvoor in huis hebt. Veel ondernemers doen er daarom goed aan om een bouwbegeleider te zoeken, zodat het ontwerp- en bouwproces optimaal verloopt.”

Laten we eens kijken welke fases er zijn:

1. Locatie bepalen

Je bouwplannen komen voort uit een behoefte aan ruimte. Hoe wil je die ruimte creëren? Is nieuwbouw wenselijk? Denk je aan een aanbouw of kun je met een herschikking van je bedrijf ruimte creëren? De eerste vragen hebben dus betrekking op waar je ruimte wilt creëren. In deze fase is ook de nieuwe omgevingswet van belang in de vorm van het omgevingsplan (voorheen bestemmingsplan).

2. Ontwerpfase en variantenstudie

Als je helder hebt waar je wilt (ver)bouwen, dan ga je nadenken over wat je wilt gaan bouwen. Hoe komt het eruit te zien? En wat zijn de mogelijke varianten? Afhankelijk van de omvang en de complexiteit van het project heb je een aantal specialisten nodig. “In deze fase heb je iemand nodig die met je meedenkt en knopen met je doorhakt. Die jouw wensen en uitgangspunten exact kent en je daarbij goed adviseert. Boorsma heeft zelf de specialismen bouwkundig ontwerp, constructief ontwerp en projectmanagement in huis. Deze bundeling waarborgt de integraliteit”, benadrukt Frank. Wanneer het plan klaar is voor de aanvraag omgevingsvergunning, kunnen wij dat namens de opdrachtgever verzorgen.

3. Constructieve berekeningen en bouwkundige uitwerking

Je weet nu waar en wat je wilt bouwen. Dan komt het technische stuk: wat moet de constructie van je gebouw aankunnen en hoe weet de aannemer wat er precies gebouwd moet worden? Met andere woorden; wat zijn de bouwkundige vereisten? En hoe zit het met de benodigde installaties? In deze fase zet Boorsma jouw wensen en ideeën om naar een bestek.

4. Aanbestedingsfase

Dan volgt de aanbestedingsfase. Door onze ruime ervaring bij het opstellen van bestekken, zitten daar geen hiaten. Zo heb je tijdens het bouwtraject geen financiële verrassingen. Op basis van het bestek kan de aannemer een offerte maken. Maar welke aannemer heeft ervaring in dit type bouwproject? En welke vereisten stel je aan de installateur? Welke partner past bij jouw project? Boorsma begeleidt je graag in deze fase. We kennen de markt en verschillende expertises van aannemers en zorgen dat je een bewuste keuze maakt tussen deze aanbieders. “Eigenlijk zijn we gedurende alle bouwfases een verlengstuk van je organisatie. We weten wat jouw wensen en uitgangspunten zijn en vertalen dit naar een optimale bouwaanpak”, legt Frank uit.

5. Uitvoeringsbegeleiding

En dan is het eindelijk zover, de eerste paal gaat in de grond. Nu is het zaak om toe te zien op een juiste uitvoering, planning en budgetbeheer. Een fase waarbij het belangrijk is om zeer regelmatig op de bouwplaats te zijn.

Gedurende al deze fases kan Boorsma je ondersteunen. Overigens hoef je ons niet voor élke fase in te schakelen. Je kunt ook alleen de constructieberekeningen, het bouwkundige ontwerp of het projectmanagement door ons laten doen. Op de pagina wat we doen, kun je dit nog eens nalezen.

Frank: “Onze boodschap is vooral: heb je bouwplannen? Kijk dan of je het proces integraal kunt oppakken, zodat er goede afstemming tussen de bouwkundig ontwerper, aannemer, installateur en alle andere partijen is. Op die manier verloopt je bouwproject soepel en dat scheelt je enorm veel tijd, energie en geld.”

Foto’s: Nautisch Coördinatie Centrum Port of Amsterdam, fotograaf: Jesse Kraal

Heb je bouwplannen en kun je wel wat hulp gebruiken? Bel of mail gerust voor een kennismaking.