Kunstwerken voor beter openbaar vervoer

Bij kunstwerken denken niet-technici vaak aan een schilderij of beeldhouwwerk. Maar het ontwerpen van kunstwerken is niet alleen voorbehouden aan de creatieve talenten onder ons. Voor Van Wijk Nieuwegein heeft constructeur Jeroen de Boo van Boorsma drie kunstwerken constructief verder uitgewerkt. Het betreft een drietal viaducten die voor een verbeterde mobiliteit in gemeente Almere gaan zorgen.

Elk viaduct heeft zijn eigen uitdagingen. Eén gaat onder hoogspanningskabels door, een ander moet over een verdiepte weg gebouwd worden en het laatste viaduct gaat pal over het stationsplein van Almere Poort heen. Deze drie viaducten zijn nodig voor de realisatie van de nieuwe busbaan 490. Station Almere Poort is vanuit de Randstad het eerste station van Almere en met de aanleg van deze busbaan wordt de bereikbaarheid vanuit het zuidwesten sterk verbeterd. Erg handig, want zo kunnen ook studenten van ROC Flevoland veel gemakkelijker op school komen.

Per viaduct zijn er bijzondere aandachtspunten, wat het best complex maakt om tot een definitief ontwerp te komen. “Bij de hoogspanningskabels was het puzzelen hoe het hijswerk zou moeten gebeuren, omdat je door de kabels maar een beperkte werkhoogte hebt. Bij het viaduct over de verdiepte weg wil je de bestaande infrastructuur niet beschadigen en in het geval van het stationsplein wil je dat het oponthoud voor gebruikers van het plein zo kort mogelijk duurt”, vertelt Jeroen.

Bijzonder detail in dit project is ook de bodem van het traject. Gemeente Almere ligt niet op de zeebodem, maar kent vanuit de historie een breed vertakt netwerk van beken en rivieren. “Hierdoor is er vaak extra rekenwerk nodig. De ondergrond kan namelijk enorm verschillen. Daar waar vroeger een beek liep is de bodem zwakker dan een meter verderop, waar land lag. Met dit grillige karakter moet je dus altijd rekening houden”, aldus Jeroen.

Boorsma werd in september 2022 ingeschakeld door hoofdaannemer Van Wijk Nieuwegein. “We werken al jaren samen met elkaar en dit verloopt altijd prettig. Van Wijk houdt van een praktische aanpak zonder te veel poespas. Projecten verlopen daardoor meestal heel vlot en soepel”, weet Jeroen.

Het ontwerpwerk van Boorsma zit er inmiddels op en de bouw is in volle gang. Als de rest van het project ook voorspoedig verloopt, gaat de busbaan waarschijnlijk eind 2024 in gebruik en kan het verkeer rondom station Almere Poort zich nog vlotter verplaatsen.

Wil je meer weten over viaducten? Bel of mail gerust voor een kennismaking.

Foto: Jeroen de Boo