Milieu- en bodemadvies

Onze leefomgeving wordt intensief gebruikt en is een bron van grondstoffen en energie. Tegelijkertijd is het milieu heel kwetsbaar. Als we nu verstandig omspringen met deze bronnen dragen we bij aan een leefbare toekomst.

Breed advies

De adviseurs van Boorsma verrichten uiteenlopende diensten op gebied van milieu en geohydrologie. Vraagstukken op het gebied van: milieu en bodem, verontreinigingen, grondwater, geofysica evenals de effecten op natuur en landbouw, zijn voor ons bekend terrein. Wij leveren milieukundig onderzoek, (verkennend) bodemonderzoek, bemalingsadvies, monitoring, saneringsadvies en second opinions. Met grondwater modellering berekenen we stoftransport en verspreiding van grondwater en worden de gevolgen van ingrepen beoordeeld. Ook kunnen we de stikstofdepositie voor je project berekenen.

Certificeringen bodemonderzoek

Wij zijn gecertificeerd volgens de BRL SIKB 2000 richtlijn voor bodemonderzoek en beschikken over de erkenning voor de protocollen SIKB 2001 en SIKB 2002 (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat).