Nieuw slakkentracé voor AVR

Bij AVR in het Zuid-Hollandse Rozenburg worden dagelijks tonnen huisvuil verbrand. Voor het efficiënt afvoeren van zogeheten ‘slakken’, een restproduct bij de verbranding, werd de hulp van Boorsma ingeschakeld. Een enorme klus, omdat de zeven ovens al sinds 1973 (!) continu branden en er ondertussen verbouwd moest worden.

Het oude tracé om de slakken te vervoeren was vrij lang, kwetsbaar en inefficiënt. Er zat een haakse bocht in die het transport bemoeilijkte en regelmatig storingen opleverde. “AVR wilde daarom een geheel nieuwe route die korter, stabieler en minder overdrachtsmomenten had,” begint Martin, projectleider en hoofdconstructeur bij dit project.  Die nieuwe route liep echter dwars door de E-centrale, een gebouw waarin elektriciteit wordt opgewekt uit de warmte die vrijkomt tijdens de verbranding.

Deze E-centrale staat helemaal vol met enorme buizen en er was geen ruimte om de slakken hierlangs te vervoeren. Ingenieursbureau Vicoma (opdrachtgever van Boorsma) boog zich daarom over het ingenieus omleggen van dit buizensysteem waarbij de productie niet onderbroken mocht worden. Na deze verplaatsing kwam er ruimte voor een hermetisch afgesloten tunnel voor het slakkentransport.

Voordat de slakken op een afvoerband door de tunnel gaan, worden ze vanuit de ovens op de transportband geladen. Soms zijn deze brokstukken echter zo groot dat ze handmatig kleiner gemaakt moeten worden. Dit gebeurt in de kelder onder de ovens. Hier was echter onvoldoende werkruimte en een uitbreidingsstrook langs de kelder was wenselijk.

Goed idee, maar hoe dan? De oude kelderwand was namelijk het fundament voor het complete ketelgebouw en kon niet zomaar doorgebroken worden. De oplossing lag in het creëren van verstevigde uitsparingen in de oude kelderwand, zodat de nieuwe strook gebruikt kon worden voor het verkleinen van de brokstukken. Martin: “Het was even puzzelen, maar uiteindelijk is het gelukt om zes uitsparingen van elk zeven meter te maken.”

De tunnel door de E-centrale heeft inmiddels letterlijk de vuurproef doorstaan, want terwijl dit project al in volle gang was kreeg AVR in september 2023 een grote brand in de E-centrale. De ovens liggen daardoor momenteel stil. Dat is natuurlijk een grote strop, maar voor de uitvoering is het wel fijner dan dat alles in bedrijf is.

Hoe verloopt het proces na de tunnel? Vanuit de tunnel worden de slakken via een brug omhoog gebracht naar een slakkenhal waar de brokstukken met shovels naar de schepen worden getransporteerd. Als alles klaar is, kan de nieuwe route – die zo’n 60% korter is dan de oude – straks in bedrijf gaan.

Boorsma tekende voor het tunnelontwerp, de onderbouw voor de storthal en het ontwerp voor de kelder met de bijbehorende haalbaarheidsstudie voor de uitsparingen. Het werk voor Boorsma zit er bijna op en hopelijk kunnen de ovens weer snel branden.

Wil je meer weten over bijzondere civiele projecten? Bel of mail gerust voor een kennismaking.

Beelden: AVR & Boorsma