Onze projecten

Veel expertises. Eén aanspreekpunt.

Image Description
  • Alle
  • Infra
  • Water
  • Bodem
  • Bouw

Versterking twee bruggen Smallingerland

Nederland telt meer dan 80.000 bruggen. Veel bruggen zijn ontworpen in een periode waarin het wegverkeer minder intensief was dan nu en de voertuiggewichten en aslasten waarmee gerekend werd lager waren dan de huidige normen. Daarbij komt dat bruggen van 50 jaar en ouder dikwijls degradaties beginnen te vertonen die renovatie nodig maken. In opdracht...

Technisch Management en Engineering Prinses Marijkesluis

Boorsma  werkt mee aan de renovatie van de Prinses Marijkesluis. Middels een concurrentiegerichte dialoog heeft Rijkswaterstaat onze opdrachtgever Mourik Infra geselecteerd voor dit project. Op dit moment wordt het project in teamverband uitgevoerd middels een twee-fasen proces. In fase 1, de voorbereidingsfase, worden onderzoeken uitgevoerd naar de staat van het complex en wordt het ontwerp...

Nieuw testcentrum MITC voor RDW

Voor de RDW wordt in Marknesse een nieuw Multimodaal Infrastructuur Testcentrum (MITC) ontwikkeld. Boorsma was, in de voorbereidingsfase, verantwoordelijk voor geotechnisch en geohydrologisch advies.. We waren verantwoordelijk voor onder andere de planning en interpretatie van boringen, sonderingen, peilbuizen en laboratoriumproeven. Daarnaast hebben onze adviseurs het waterhuishoudkundig plan voor het gehele testcentrum en het civiele en...

Warmte koude opslag viskwekerij Kingfish te Kats

Boorsma is door Kingfish Property One B.V. gevraagd een ontwerp op te stellen en de vergunningaanvraag te verzorgen voor een warmte/koude-opslagsysteem op Oost-Zeedijk 11 te Kats. De WKO wordt gebruikt voor de viskwekerij van Kingfish. Hier wordt op duurzame wijze Yellowtail Kingfish gekweekt, een grote tonijnachtige zoutwatervis afkomstig van het zuidelijk halfrond. De vis wordt...

Groot Onderhoud Bruggen en Sluizen Flevoland (GOBS)

De 13 bruggen en 11 sluizen in provincie Flevoland zijn verouderd. Daarom worden de steigers, wachtpalen en remmingwerken vervangen. Remmingwerken zijn houten constructies in het water bij een brug of sluis. Remmingwerken helpen schepen om veilig door de sluis of onder de brug door te varen. Boorsma is betrokken bij de engineering van dit project. Door...

Nautisch Coördinatie Centrum Port of Amsterdam

Voor het project Nautisch Coördinatie Centrum Port of Amsterdam is in het ontwerpteam, bestaande uit onder meer WRK architecten en Bordewijk De Adviseurs, intensief samengewerkt om te komen tot een maximaal duurzaam en circulair gebouw met gebruikmaking van innovatieve bouwmaterialen. Het gebouw is gecertificeerd conform de beoordelingsrichtlijnen van BREEAM NL Nieuwbouw (Excellent 4 sterren). Boorsma...

Waterbodemonderzoek havens Oosterscheldekering

Ingenieursbureau Boorsma heeft samen met haar partners in opdracht van Rijkswaterstaat een waterbodemonderzoek verricht in 6 havens bij de Oosterscheldekering. Het doel was het bepalen van de milieuhygiënische kwaliteit van de baggerspecie in het kader van de voorgenomen baggerwerkzaamheden om de toegankelijkheid van de haven te waarborgen. Aquifer Advies B.V. is verantwoordelijk geweest voor de...

Expeditiebrug Jaarbeurs Utrecht

Om het terrein van de Jaarbeurs Utrecht nog beter te ontsluiten is aan de zuidzijde van het terrein een nieuwe brug gebouwd: de Expeditiebrug. De brug zal hoofdzakelijk worden gebruikt voor (vracht)verkeer van en naar het Jaarbeursterrein. De Expeditiebrug betreft een ‘gebalanceerde hefbrug’ met een stalen val van ruim 9 meter breed en ruim 15...

Warmte koude opslag Fibonacci te Amsterdam

Boorsma heeft voor Energie Technologie Nederland een effectenstudie en vergunningaanvraag opgesteld voor het warmte/koude-opslagsysteem op Panamalaan 11-13 te Amsterdam. De WKO wordt gebruikt voor de verwarming en koeling van circa 300 appartementen. Het bruto vloeroppervlak is circa 13000 m2. Door dit collectief WKO-systeem kan optimaal gebruik worden gemaakt van een eigen energievoorziening. Hiermee wordt een...

HSB dakelementen 22 woningen De Wisseling

Het project “De Wisseling” in Stiens, bestaande uit 58 woningen, is gerealiseerd op het voormalige spoorwegemplacement van de NS in Stiens. Het voormalig spoorwegemplacement ligt aan het spoor van de vroegere lijn tussen Leeuwarden en Anjum, in het centrum van Stiens. Een groot deel van de rails is verdwenen, echter het spoor is nog goed...

Drukkerij Wilco

Wilco Printing & Binding, een familiebedrijf uit Amersfoort, is een van Nederlands grootste boek- en tijdschriftendrukkerijen. De organisatie loopt voorop als het gaat om duurzame technologie en innovatie. Boorsma heeft de functie van hoofdconstructeur vervuld voor de nieuwbouw. De nieuwbouw behelst ruim 16.500 m2 voor de nieuwe productiehal met laadvloer, dockboards en een kantoorgedeelte. De...

Prins Clausbrug te Dordrecht

Over het Wantij in Dordrecht is een beweegbare fiets- en voetgangersbrug gerealiseerd, de Prins Clausbrug. De bijzondere Prins Clausbrug is ontwerpen door René van Zuuk Architekten in samenwerking met ABT en Boorsma. Met het gezamenlijke ontwerp wonnen René van Zuuk, ABT en Boorsma de Open Oproep die de gemeente Dordrecht in samenwerking met Architectuur Lokaal...

Stationsbrug Franeker

De oude Stationsbrug in Franeker dateerde van begin jaren 1950 en was op het einde van zijn levensduur. Door de Provincie Fryslân is daarom het besluit genomen om de brug geheel te gaan vervangen. Met een doorvaartbreedte van zeventien meter is de nieuwe Stationsbrug straks klaar voor het grotere scheepvaartverkeer over het Van Haringxma kanaal....

Gevelzonnepanelen IKEA Amersfoort

Vanaf de snelweg A1 ter hoogte van Amersfoort is het goed te zien. Dit is de eerste IKEA-vestiging ter wereld die is voorzien van zonnepanelen tegen de gevel. Boorsma heeft voor deze toepassing de gevelconstructie getoetst en geadviseerd bij het ontwerp voor deze ongebruikelijke manier van bevestigen. De geïnstalleerde 400 gevelpanelen zijn een aanvulling op...

Gemeentelijke Begraafplaats Zeist

Gemeente Zeist heeft als een van de weinige gemeenten in Nederland de ambitie gerealiseerd voor een duurzame manier van cremeren. Op de begraafplaats Zeist is een ondergrondse elektrische oven gebouwd en heeft het monumentale aulagebouw een moderne verbouwing ondergaan. De kelderconstructie voor de moderne oven is direct naast het gebouw afgezonken, zodat deze uit het...

Opstelterrein De Vork te Haren

Als onderdeel van het nieuw aangelegde opstelterrein voor treinen, ‘De Vork’ te Haren, zijn twee betonnen putten gerealiseerd onder de sporen. De aanleg van De Vork is onderdeel van Spoorzone Europapark Groningen, het project waarbij de stations in en rond de stad Groningen aangepakt worden om de uitbreiding van het treinverkeer mogelijk te maken. Het...

Kademuurconstructie Houthaven

De kademuurconstructie is gelegen in de nieuwe wijk De Houthaven in het westelijk havengebied van Amsterdam. In deze wijk zijn onder meer nieuwe grachten aangelegd, waarvan de kadeconstructie een onderdeel is. Boorsma verzorgde het technisch ontwerp en de engineering van de betonnen deksloof en de betonnen hangschort. De achterconstructie van de kade bestaat uit een...

Trekfietsviaduct Jan Linzelviaduct A4

Fietsers en wandelaars kunnen veilig de A4 oversteken. In opdracht van ASK Romein Hillebrand verzorgde Boorsma het uitvoeringsontwerp van het Trekfietsviaduct over de A4, oftewel het Jan Linzelviaduct. Het Trekfietstracé verbindt de binnenstad van Den Haag met Ypenburg en gaat vervolgens verder richting Delft. Het fietsviaduct (Jan Linzelviaduct) begint bij de opening in de geluidswal...

Geluidsschermen Rijnlandroute A44

In het project Rijnlandroute zijn de oprit van de Tjalmaweg (N206) naar de A44 in Leiden en het viaduct over de Oude Rijn verbreed. Hiervoor is een nieuw geluidsscherm ontworpen. De glaspanelen worden door middel van klemstroken ingeklemd in de stalen balusters. Deze hebben schuin verlopende flenzen. De hoogte van de getrapte overgang tussen de...

Brug 2030 – Wim Noordhoekkade IJburg

Het project Spoorstrook XL betreft de nieuwbouw van een semi-gesloten bouwblok van vijf bouwlagen aan de Jan Tooropstraat in Amsterdam. Het complex bevat 98 appartementen en op de begane grond enkele commerciële ruimten. Brug 2030 vormt de nieuwe verbinding tussen Haveneiland Oost en het nieuwe Centrumeiland op Amsterdam IJburg. Het architectonisch ontwerp van de brug...

Turfschip Alkmaar

Plan Het Turfschip bestaat uit 77 nieuwe woningen aan de rand van de historische binnenstad van Alkmaar. Het project bestaat uit drie typen woningen welke gezamenlijk een semi gesloten bouwblok vormen. Aan de west- en oostzijde van het bouwblok bevinden zich respectievelijk appartementencomplexen De Tjalk en De Aalman. Beide appartementencomplexen zijn voorzien van houten gevelvullende...

Leeghwatersluis Almere

De Leeghwatersluis in Almere is een schutsluis voor recreatievaart tussen de Leegwaterplas en de Hoge Vaart. In de periode 2018 – 2019 is een renovatie uitgevoerd waarbij niet alleen de in het verleden opgetreden schades zijn hersteld, maar ook de gebruikersveiligheid en functionaliteit sterk zijn verbeterd. De sluis voldoet nu weer geheel aan de huidige...

Vernieuwing Nigtevechtbrug

Brug Nigtevecht is een ophaalbrug gelegen langs de Vecht in Nigtevecht in de gemeente Stichtse Vecht in de provincie Utrecht. De brug overspant de grote sluis die de Vecht verbindt met het Amsterdam-Rijnkanaal. De brug ligt in de Kanaaldijk Oost. Het houten brugdek met afmetingen van 15 bij 9 meter is vervangen door een stalen...

Renovatie liftschachten Station Zaltbommel

Station Zaltbommel krijgt een meer transparante uitstraling. De verouderde liftinstallaties worden vervangen en ten behoeve van de sociale veiligheid worden de liftschachten transparanter gemaakt. Dit wordt bewerkstelligd door het realiseren van nieuwe wandopeningen in de bestaande betonnen liftschachten. Daarnaast wordt het dak van de liftschachten verhoogd en voorzien van dakvensters, welke voor meer lichttoetreding zorgen. ...

Multidisciplinaire renovatie sluis- gemaalcomplex

In 2018 zijn de sluis- en gemaalcomplexen in Delden en Hengelo gerenoveerd. De sluiskolken, die bijna identiek zijn, dateren uit de jaren dertig van de vorige eeuw. Met de renovatie is de levensduur van de complexen weer met twintig jaar verlengd. Boorsma was daarbij verantwoordelijk voor het ontwerp en de engineering. Over het project De...

Duikerschuiven Borculo

In de gemeente Borculo is een duiker aanwezig met voor en achter de duiker een waterstandsverschil van ongeveer een halve meter. Om door de duiker zompboten te kunnen laten passeren, is bij de in- en uitgang een beweegbare schuif geplaatst. De duiker fungeert dan als een soort sluis. Boorsma heeft het constructief ontwerp van de...

Woon-zorgcomplex De Werf

Zorggroep Hof en Hiem heeft aan de Sluisdijk in Joure het fraaie multifunctionele woon-zorgcentrum De Werf ontwikkeld. Het nieuwe complex, bestaande uit 3 verschillende volumes, huisvest meerdere zorg- en woonfuncties, te weten 17 appartementen, 2 verpleeghuiswoningen voor elk 8 bewoners, een wijkcentrum en praktijkruimtes voor verschillende zorgverleners. Boorsma was als hoofdconstructeur verantwoordelijk voor het ontwerp...

Kanaalbruggen Apeldoorns kanaal

Gemeente Brummen heeft de Hallsebrug, Eerbeeksebrug en Coldenhovensebrug gelegen over het Apeldoorns Kanaal laten vervangen. Reden voor vervanging is de zeer slechte staat van de kanaalbruggen in combinatie met de vastgestelde restlevensduur welke onvoldoende is. De Gemeente Brummen heeft met de vervanging als doel gehad: – dat de kanaalbruggen na vervanging weer op hun taak...

Prefab betonnen elementen Willemstoren

De Willemstoren bevindt zich tussen de Erasmusbrug en het stadscentrum van Rotterdam en huisvest 76 stadsappartementen. De toren bestaat uit prefab betonnen constructieonderdelen en heeft prefab betonnen gevelelementen. De gevelelementen bevatten een verticale profilering welke de gevels van het gebouw hun kenmerkende textuur geven. Ingenieursbureau Boorsma verzorgde de UO-uitwerking van de prefab betonnen onderdelen van...

Coupures dijkversterking Eemdijk

In 2016 zijn de dijken langs de Zuidelijke Randmeren en de Eem versterkt met als doel het op orde brengen van de hoogte van de waterkering. Voor dit project zijn diverse oude coupures verwijderd en twee nieuwe coupures geplaatst. De eerste coupure ligt bij de Veerstoep ter hoogte van dijkpaal 174,5 en de tweede ter...

Hotel Overamstel

Het Leonardo Royal Hotel Amsterdam ligt aan de zuidkant van de stad direct nabij metrostation Overamstel. Het hotel telt 18 verdiepingen en beschikt over 490 kamers. Boorsma verzorgde de UO-uitwerking van de prefab betonnen gevelelementen van dit gebouw. Dit betreft sandwichelementen waarvan de buitenbladen zijn bekleed met baksteen strips. De UO-uitwerking betrof het opstellen van...

Spoorstrook XL Amsterdam

Het project Spoorstrook XL betreft de nieuwbouw van een semi-gesloten bouwblok van vijf bouwlagen aan de Jan Tooropstraat in Amsterdam. Het complex bevat 98 appartementen en op de begane grond enkele commerciële ruimten. Boorsma was verantwoordelijk voor de UO-uitwerking van de prefab betonnen onderdelen van het project. Dit betreft onder meer de galerijen, de balkons...

Heb je een vraag?
Neem gerust contact op voor een kennismaking.

drachten@boorsma.com
+31 (0) 880 188 300
Image Description