Onze projecten

Veel expertises. Eén aanspreekpunt.

Image Description
  • Alle
  • Water
  • Bodem
  • Infra
  • Bouw

Technisch Management en Engineering Prinses Marijkesluis

Boorsma  werkt mee aan de renovatie van de Prinses Marijkesluis. Middels een concurrentiegerichte dialoog heeft Rijkswaterstaat onze opdrachtgever Mourik Infra geselecteerd voor dit project. Op dit moment wordt het project in teamverband uitgevoerd middels een twee-fasen proces. In fase 1, de voorbereidingsfase, worden onderzoeken uitgevoerd naar de staat van het complex en wordt het ontwerp...

Nieuw testcentrum MITC voor RDW

Voor de RDW wordt in Marknesse een nieuw Multimodaal Infrastructuur Testcentrum (MITC) ontwikkeld. Boorsma was, in de voorbereidingsfase, verantwoordelijk voor geotechnisch en geohydrologisch advies.. We waren verantwoordelijk voor onder andere de planning en interpretatie van boringen, sonderingen, peilbuizen en laboratoriumproeven. Daarnaast hebben onze adviseurs het waterhuishoudkundig plan voor het gehele testcentrum en het civiele en...

Warmte koude opslag viskwekerij Kingfish te Kats

Boorsma is door Kingfish Property One B.V. gevraagd een ontwerp op te stellen en de vergunningaanvraag te verzorgen voor een warmte/koude-opslagsysteem op Oost-Zeedijk 11 te Kats. De WKO wordt gebruikt voor de viskwekerij van Kingfish. Hier wordt op duurzame wijze Yellowtail Kingfish gekweekt, een grote tonijnachtige zoutwatervis afkomstig van het zuidelijk halfrond. De vis wordt...

Groot Onderhoud Bruggen en Sluizen Flevoland (GOBS)

De 13 bruggen en 11 sluizen in provincie Flevoland zijn verouderd. Daarom worden de steigers, wachtpalen en remmingwerken vervangen. Remmingwerken zijn houten constructies in het water bij een brug of sluis. Remmingwerken helpen schepen om veilig door de sluis of onder de brug door te varen. Boorsma is betrokken bij de engineering van dit project. Door...

Nautisch Coördinatie Centrum Port of Amsterdam

Voor het project Nautisch Coördinatie Centrum Port of Amsterdam is in het ontwerpteam, bestaande uit onder meer WRK architecten en Bordewijk De Adviseurs, intensief samengewerkt om te komen tot een maximaal duurzaam en circulair gebouw met gebruikmaking van innovatieve bouwmaterialen. Het gebouw is gecertificeerd conform de beoordelingsrichtlijnen van BREEAM NL Nieuwbouw (Excellent 4 sterren). Boorsma...

Waterbodemonderzoek havens Oosterscheldekering

Ingenieursbureau Boorsma heeft samen met haar partners in opdracht van Rijkswaterstaat een waterbodemonderzoek verricht in 6 havens bij de Oosterscheldekering. Het doel was het bepalen van de milieuhygiënische kwaliteit van de baggerspecie in het kader van de voorgenomen baggerwerkzaamheden om de toegankelijkheid van de haven te waarborgen. Aquifer Advies B.V. is verantwoordelijk geweest voor de...

Expeditiebrug Jaarbeurs Utrecht

Om het terrein van de Jaarbeurs Utrecht nog beter te ontsluiten is aan de zuidzijde van het terrein een nieuwe brug gebouwd: de Expeditiebrug. De brug zal hoofdzakelijk worden gebruikt voor (vracht)verkeer van en naar het Jaarbeursterrein. De Expeditiebrug betreft een ‘gebalanceerde hefbrug’ met een stalen val van ruim 9 meter breed en ruim 15...

Warmte koude opslag Fibonacci te Amsterdam

Boorsma heeft voor Energie Technologie Nederland een effectenstudie en vergunningaanvraag opgesteld voor het warmte/koude-opslagsysteem op Panamalaan 11-13 te Amsterdam. De WKO wordt gebruikt voor de verwarming en koeling van circa 300 appartementen. Het bruto vloeroppervlak is circa 13000 m2. Door dit collectief WKO-systeem kan optimaal gebruik worden gemaakt van een eigen energievoorziening. Hiermee wordt een...

HSB dakelementen 22 woningen De Wisseling

Het project “De Wisseling” in Stiens, bestaande uit 58 woningen, is gerealiseerd op het voormalige spoorwegemplacement van de NS in Stiens. Het voormalig spoorwegemplacement ligt aan het spoor van de vroegere lijn tussen Leeuwarden en Anjum, in het centrum van Stiens. Een groot deel van de rails is verdwenen, echter het spoor is nog goed...

Drukkerij Wilco

Wilco Printing & Binding, een familiebedrijf uit Amersfoort, is een van Nederlands grootste boek- en tijdschriftendrukkerijen. De organisatie loopt voorop als het gaat om duurzame technologie en innovatie. Boorsma heeft de functie van hoofdconstructeur vervuld voor de nieuwbouw. De nieuwbouw behelst ruim 16.500 m2 voor de nieuwe productiehal met laadvloer, dockboards en een kantoorgedeelte. De...

Prins Clausbrug te Dordrecht

Over het Wantij in Dordrecht is een beweegbare fiets- en voetgangersbrug gerealiseerd, de Prins Clausbrug. De bijzondere Prins Clausbrug is ontwerpen door René van Zuuk Architekten in samenwerking met ABT en Boorsma. Met het gezamenlijke ontwerp wonnen René van Zuuk, ABT en Boorsma de Open Oproep die de gemeente Dordrecht in samenwerking met Architectuur Lokaal...

Stationsbrug Franeker

De oude Stationsbrug in Franeker dateerde van begin jaren 1950 en was op het einde van zijn levensduur. Door de Provincie Fryslân is daarom het besluit genomen om de brug geheel te gaan vervangen. Met een doorvaartbreedte van zeventien meter is de nieuwe Stationsbrug straks klaar voor het grotere scheepvaartverkeer over het Van Haringxma kanaal....

Gevelzonnepanelen IKEA Amersfoort

Vanaf de snelweg A1 ter hoogte van Amersfoort is het goed te zien. Dit is de eerste IKEA-vestiging ter wereld die is voorzien van zonnepanelen tegen de gevel. Boorsma heeft voor deze toepassing de gevelconstructie getoetst en geadviseerd bij het ontwerp voor deze ongebruikelijke manier van bevestigen. De geïnstalleerde 400 gevelpanelen zijn een aanvulling op...

Gemeentelijke Begraafplaats Zeist

Gemeente Zeist heeft als een van de weinige gemeenten in Nederland de ambitie gerealiseerd voor een duurzame manier van cremeren. Op de begraafplaats Zeist is een ondergrondse elektrische oven gebouwd en heeft het monumentale aulagebouw een moderne verbouwing ondergaan. De kelderconstructie voor de moderne oven is direct naast het gebouw afgezonken, zodat deze uit het...

Opstelterrein De Vork te Haren

Als onderdeel van het nieuw aangelegde opstelterrein voor treinen, ‘De Vork’ te Haren, zijn twee betonnen putten gerealiseerd onder de sporen. De aanleg van De Vork is onderdeel van Spoorzone Europapark Groningen, het project waarbij de stations in en rond de stad Groningen aangepakt worden om de uitbreiding van het treinverkeer mogelijk te maken. Het...

Kademuurconstructie Houthaven

De kademuurconstructie is gelegen in de nieuwe wijk De Houthaven in het westelijk havengebied van Amsterdam. In deze wijk zijn onder meer nieuwe grachten aangelegd, waarvan de kadeconstructie een onderdeel is. Boorsma verzorgde het technisch ontwerp en de engineering van de betonnen deksloof en de betonnen hangschort. De achterconstructie van de kade bestaat uit een...

Heb je een vraag?
Neem gerust contact op voor een kennismaking.

drachten@boorsma.com
+31 (0) 880 188 300
Image Description