Groot Onderhoud Bruggen en Sluizen Flevoland (GOBS)


De 13 bruggen en 11 sluizen in provincie Flevoland zijn verouderd. Daarom worden de steigers, wachtpalen en remmingwerken vervangen. Remmingwerken zijn houten constructies in het water bij een brug of sluis. Remmingwerken helpen schepen om veilig door de sluis of onder de brug door te varen.

Boorsma is betrokken bij de engineering van dit project. Door ons bureau zijn de steigers, wachtpalen en remmingwerken opnieuw ontworpen en doorgerekend. Om alle raakvlakken te beheersen hebben we een aantal objecten in 3D gemodelleerd (Inventor), waarbij rekening is gehouden met inmetingen van de bestaande situatie.

De uitvoering van de werkzaamheden loopt van 2018 tot 2023.


 • Locatie

  Flevoland
 • Projectnummer

  18052
 • Werkveld

  Infra & Water
 • Expertises

  Vaste bruggen
  Stuwen en sluizen

Delen