Nieuwbouw IKEA


Op 18 februari 2015 is de 13e IKEA vestiging in Nederland feestelijk geopend. De winkel heeft een bruto vloeroppervlakte van 28.800 m2 en een parkeergarage voor 935 auto’s. Met uitsluitend LED verlichting, een WKO installatie, 5.512 zonnepanelen en 9 windmolens is het de meest duurzame IKEA tot op heden.

Voor de realisatie van het project Nieuwbouw IKEA Zwolle hebben wij het bouwmanagement vanaf de VO fase tot en met de oplevering verzorgd:

 • coördinatie en afstemming van alle ontwerpdisciplines;
 • voorbereiden en aanvragen van vergunningen en subsidies;
 • afstemming met overheden en nutsbedrijven;
 • budgetramingen en budgetbewaking;
 • aanbesteden van  35 deelopdrachten (géén hoofdaannemer!);
 • uitvoeringscoördinatie en voortgangsbewaking van de deelopdrachten;
 • bouwtoezicht.

Naast het bouwmanagement waren wij ook verantwoordelijk voor het constructieve ontwerp en de volledige bouwkundige uitwerking (facilitymanagement) op basis van het VO.

IKEA is één van onze vaste opdrachtgevers. IKEA Zwolle is de 10e IKEA vestiging waar wij aan hebben mogen meewerken.


 • Locatie

  Zwolle
 • Projectnummer

  11520
 • Werkveld

  Bouw
 • Expertises

  Projectmanagement
  Kwaliteitscontrole en -borging

Delen