Technisch Management en Engineering Prinses Marijkesluis


Boorsma  werkt mee aan de renovatie van de Prinses Marijkesluis. Middels een concurrentiegerichte dialoog heeft Rijkswaterstaat onze opdrachtgever Mourik Infra geselecteerd voor dit project. Op dit moment wordt het project in teamverband uitgevoerd middels een twee-fasen proces. In fase 1, de voorbereidingsfase, worden onderzoeken uitgevoerd naar de staat van het complex en wordt het ontwerp gemaakt. Deze fase duurt ongeveer een jaar. Op basis van dit ontwerp wordt aan het einde van fase 1 de definitieve prijs voor de realisatiefase overeengekomen met een risicoprofiel dat voor beide partijen acceptabel is. Daarna wordt het project in fase 2, de realisatiefase, uitgevoerd. Realisatie start naar verwachting in 2024. Door een renovatie blijft de Prinses Marijkesluis en het bijbehorende complex in de toekomst beschikbaar en betrouwbaar.

Wat doet Boorsma precies?

Onze mensen zijn op 2 vlakken betrokken. Boorsma levert de Technisch Manager voor Mourik. Tegelijkertijd zijn we ook de Lead Engineer voor de civiele en constructieve scope.

   Stalen puntdeuren

   Zo hebben we een haalbaarheidsstudie gedaan naar hergebruik van de stalen puntdeuren van de schutsluis. Het betreft monumentale geklinknagelde deuren uit 1930. Op basis van de werkwijzer ontwerpen waterkerende kunstwerken (WOWK) zijn de belastingen op de deur bepaald en is met een EEM (eindige elementen methode) analyse aangetoond op welke locaties van de deuren de spanningen erg hoog worden. In verband met de haalbaarheidsstudie zijn duikinspecties uitgevoerd (door derden), waarbij extra aandacht is uitgegaan naar deze zones met hoge spanningen. De deuren worden aangedreven met een panamawiel. De krachten van de deurbeweging tijdens de schutcyclus zijn door ons berekend.

   Beeldbepalende keerschuif

   Aansprekend onderdeel in dit project is de grote keerschuif van de keersluis. Deze wordt opnieuw geconserveerd. In verband daarmee wordt een steigerconstructie van circa 160 ton (160.000 kg) aan de schuif gehangen. In verband met machineveiligheid voert Boorsma een constructieve toetsing van de schuif uit.

   Toekomstvast 3D ontwerp in teamverband

   Om het project te ondersteunen heeft Boorsma een 3D model gemaakt van het gehele sluiscomplex dat in Sharepoint beschikbaar is. Basis hiervoor zijn de archieftekeningen. Het model zal worden geverifieerd door middel van 3D scans (RD coördinaten). Bijdragen van de verschillende ontwerppartijen zullen in het  model gezet worden ten behoeve van raakvlakbeheersing. Het BIM is in Revit gemaakt waarbij op basis van een 3D+ aanpak ook de verschillende uitvoeringsfasen zullen worden meegenomen.

   Voor meer informatie, zie rijkswaterstaat.nl/prinsesmarijkesluis


   • Locatie

    Rijswijk
   • Projectnummer

    22113
   • Werkveld

    Water
   • Expertises

    Sluizen

   Delen