Foto Brug Oprijlaan

Versterking twee bruggen Smallingerland


Nederland telt meer dan 80.000 bruggen. Veel bruggen zijn ontworpen in een periode waarin het wegverkeer minder intensief was dan nu en de voertuiggewichten en aslasten waarmee gerekend werd lager waren dan de huidige normen. Daarbij komt dat bruggen van 50 jaar en ouder dikwijls degradaties beginnen te vertonen die renovatie nodig maken.

In opdracht van gemeente Smallingerland heeft Boorsma een aantal jaar geleden van 24 bruggen een herberekening opgesteld. Voor bruggen die niet voldeden aan de huidige constructieve normen en waarop geen aslastbeperking wenselijk is, heeft Boorsma een variantenonderzoek uitgevoerd. Dit betreft varianten als het versterken van de brug, het vervangen van de brug door een nieuwe brug of het vervangen van de brug door een duiker.

Na het afwegingsproces door Gemeente Smallingerland in relatie tot verkeerskundige aspecten, heeft Boorsma voor twee bruggen de versterkingsvariant uitgewerkt in een bestek met bijbehorende tekeningen. Dit betreft de brug in de Oprijlaan in Drachten en de brug Skieppekampen in Oudega. De versterking bestaat bij beide bruggen uit het aanbrengen van additionele stalen liggers onder de betonnen brugdekken. In de eerste helft van 2023 heeft Oosterhof Holman Beton- en waterbouw de werkzaamheden uitgevoerd. In opdracht van de gemeente verzorgde Boorsma de directievoering en het toezicht.

Het versterken van bestaande bruggen heeft als bijkomend voordeel dat de bestaande betonnen brugdekken, landhoofden en overige onderdelen gehandhaafd blijven. In relatie tot de duurzaamheidsdoelstellingen is het maximaal benutten van de technische levensduur van bestaande constructies een belangrijk winstpunt. Zowel ten aanzien van het reduceren van grondstoffenverbruik als reductie van CO2-uitstoot.


 • Locatie

  Smallingerland
 • Projectnummer

  21346
 • Werkveld

  Infra
 • Expertises

  Vaste bruggen

Delen