Waterbodemonderzoek havens Oosterscheldekering


Ingenieursbureau Boorsma heeft samen met haar partners in opdracht van Rijkswaterstaat een waterbodemonderzoek verricht in 6 havens bij de Oosterscheldekering. Het doel was het bepalen van de milieuhygiënische kwaliteit van de baggerspecie in het kader van de voorgenomen baggerwerkzaamheden om de toegankelijkheid van de haven te waarborgen.

Aquifer Advies B.V. is verantwoordelijk geweest voor de dagelijkse gang van zaken en de rapportage. Het verkennend waterbodemonderzoek omvatte Noordland Binnen- en Buitenhaven, Jacobahaven, Roggenplaathaven, Neeltje Jans Vluchthaven en Neeltje Jans Betonhaven. De havens zijn rond 1984 aangelegd.

Het veldwerk heeft plaatsgevonden in januari-maart 2021 en is uitgevoerd door BoutenGeotron. De werkzaamheden zijn vanaf een werkschip verricht met behulp van de Vibrocore bemonsteringstechniek. Hierbij wordt met een hoge frequentie een buis in de waterbodem gebracht. In totaal zijn 650 boringen verricht waarbij is bemonsterd tot een diepte van maximaal NAP -8,0 m, en zijn er 180 mengmonsters geanalyseerd.

Onderstaande foto’s geven een impressie van het project.


 • Locatie

  Oosterschelde
 • Projectnummer

  20260
 • Werkveld

  Bodem
 • Expertises

  Milieu- en bodemadvies

Delen