Woon-zorgcomplex De Werf


Zorggroep Hof en Hiem heeft aan de Sluisdijk in Joure het fraaie multifunctionele woon-zorgcentrum De Werf ontwikkeld.

Het nieuwe complex, bestaande uit 3 verschillende volumes, huisvest meerdere zorg- en woonfuncties, te weten 17 appartementen, 2 verpleeghuiswoningen voor elk 8 bewoners, een wijkcentrum en praktijkruimtes voor verschillende zorgverleners.

Boorsma was als hoofdconstructeur verantwoordelijk voor het ontwerp en de engineering van de hoofddraagconstructies. Voor elk bouwdeel werd een geoptimaliseerd constructieprincipe toegepast, rekening houdende met gebouwfunctie, bouwsnelheid, bouwvolgorde, maar ook met flexibiliteit van de gebouwindeling. De uitwerking vond plaats samen met de overige betrokken bouwteamleden in één integraal 3D-informatiemodel.

Boorsma modelleerde de hoofddraagconstructie en de bouwkundige gebouwomhulling. Daarnaast adviseerden wij bij de realisatie van de bouwkuip en stelden een bemalingsadvies op in verband met de grondwateronttrekking voor de bouw van de ondergrondse parkeerkelder. Tijdens de uitvoeringsfase verzorgde Boorsma de constructieve controles op de bouwplaats.


 • Locatie

  Joure
 • Projectnummer

  16118
 • Werkveld

  Bouw
 • Expertises

  Constructies

Delen