Onze projecten

Veel expertises. Eén aanspreekpunt.

Image Description
  • Alle
  • Water
  • Infra
  • Bouw

Technisch Management en Engineering Prinses Marijkesluis

by Cosmin Capitanu

Boorsma  werkt mee aan de renovatie van de Prinses Marijkesluis. Middels een concurrentiegerichte dialoog heeft Rijkswaterstaat onze opdrachtgever Mourik Infra geselecteerd voor dit project. Op dit moment wordt het project in teamverband uitgevoerd middels een twee-fasen proces. In fase 1, de voorbereidingsfase, worden onderzoeken uitgevoerd naar de staat van het complex en wordt het ontwerp...

Groot Onderhoud Bruggen en Sluizen Flevoland (GOBS)

by Cosmin Capitanu

De 13 bruggen en 11 sluizen in provincie Flevoland zijn verouderd. Daarom worden de steigers, wachtpalen en remmingwerken vervangen. Remmingwerken zijn houten constructies in het water bij een brug of sluis. Remmingwerken helpen schepen om veilig door de sluis of onder de brug door te varen. Boorsma is betrokken bij de engineering van dit project. Door...

Kademuurconstructie Houthaven

by Cosmin Capitanu

De kademuurconstructie is gelegen in de nieuwe wijk De Houthaven in het westelijk havengebied van Amsterdam. In deze wijk zijn onder meer nieuwe grachten aangelegd, waarvan de kadeconstructie een onderdeel is. Boorsma verzorgde het technisch ontwerp en de engineering van de betonnen deksloof en de betonnen hangschort. De achterconstructie van de kade bestaat uit een...

Leeghwatersluis Almere

by Cosmin Capitanu

De Leeghwatersluis in Almere is een schutsluis voor recreatievaart tussen de Leegwaterplas en de Hoge Vaart. In de periode 2018 – 2019 is een renovatie uitgevoerd waarbij niet alleen de in het verleden opgetreden schades zijn hersteld, maar ook de gebruikersveiligheid en functionaliteit sterk zijn verbeterd. De sluis voldoet nu weer geheel aan de huidige...

Multidisciplinaire renovatie sluis- gemaalcomplex

by Cosmin Capitanu

In 2018 zijn de sluis- en gemaalcomplexen in Delden en Hengelo gerenoveerd. De sluiskolken, die bijna identiek zijn, dateren uit de jaren dertig van de vorige eeuw. Met de renovatie is de levensduur van de complexen weer met twintig jaar verlengd. Boorsma was daarbij verantwoordelijk voor het ontwerp en de engineering. Over het project De...

Duikerschuiven Borculo

by Cosmin Capitanu

In de gemeente Borculo is een duiker aanwezig met voor en achter de duiker een waterstandsverschil van ongeveer een halve meter. Om door de duiker zompboten te kunnen laten passeren, is bij de in- en uitgang een beweegbare schuif geplaatst. De duiker fungeert dan als een soort sluis. Boorsma heeft het constructief ontwerp van de...

Coupures dijkversterking Eemdijk

by Cosmin Capitanu

In 2016 zijn de dijken langs de Zuidelijke Randmeren en de Eem versterkt met als doel het op orde brengen van de hoogte van de waterkering. Voor dit project zijn diverse oude coupures verwijderd en twee nieuwe coupures geplaatst. De eerste coupure ligt bij de Veerstoep ter hoogte van dijkpaal 174,5 en de tweede ter...

Heb je een vraag?
Neem gerust contact op voor een kennismaking.

drachten@boorsma.com
+31 (0) 880 188 300
Image Description