PV-installatie kantoor Drachten in gebruik genomen

Begin 2022 zijn PV-panelen gelegd op het platte dak van ons kantoor Drachten. Boorsma heeft voor klanten al vele tientallen daken constructief getoetst ten behoeve van de plaatsing van zonnepanelen en kiest nu ook zelf voor deze energieopwekking. De PV-installatie gaat gemiddeld 66.000 kWh per jaar opwekken. Dit is ongeveer 75% van het elektriciteitsverbruik van onze vestiging Drachten en ongeveer 60% van alle vestigingen. Deze investering is tevens een belangrijke stap in het CO2-reductieplan van onze organisatie in het kader van de CO2-Prestatieladder. De doelstelling van ons CO2-reductieplan 2021 was de plaatsing van een PV-systeem dat 50% van het elektriciteitsverbruik van de vestiging in Drachten zou gaan opwekken. Deze doelstelling is met de geplaatste installatie ruimschoots overtroffen.

PV-panelen op het platte dak van kantoor Drachten.