Welkom bij de
HSB-rekentool

Over de HSB-rekentool

Onderstaand vindt u de houtskeletbouw rekentool versie 2.0. Mocht u vragen hebben over deze tool dan kan u contact opnemen via een e-mail aan drachten@boorsma.com De herziene rekentool is gebaseerd op NTA 8800:2020+A1:2020 nl, maar biedt ook nog de mogelijkheid om de berekening uit te voeren conform de oude NEN 1068:2012. Daarnaast heeft de rekentool de mogelijkheid om te kiezen tussen een dragend houtskeletbouw element of een niet-dragend, gevelvullend element.

Disclaimer

Deze rekentool wordt u gratis ter beschikking gesteld door Boorsma B.V. en Nieman Raadgevende Ingenieurs B.V. De rekentool is zeer zorgvuldig opgesteld conform de Nederlandse regelgeving. Boorsma B.V. en Nieman Raadgevende Ingenieurs B.V. kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor de gevolgen van het gebruik en de berekende resultaten. Evenmin geldt aansprakelijkheid voor schade – daaronder inbegrepen maar daartoe niet beperkt, de schade voor winstderving, bedrijfsonderbreking, verlies aan bedrijfsinformatie of enig ander geldelijk of ander verlies – welke ontstaan zou zijn door het gebruik van deze rekentool, zelfs indien Boorsma B.V. en Nieman Raadgevende Ingenieurs B.V. op de hoogte werden gesteld van het risico van dergelijke schade. Boorsma B.V. en Nieman Raadgevende Ingenieurs B.V. houden zich het recht voor te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving specificaties aan te passen

Copyright © 2023, Boorsma B.V. en Nieman Raadgevende Ingenieurs B.V.

De rekentool