Schade-expertise

Bij schade aan een bouwwerk – tijdens of na het bouwproces – is het zinvol om bouwkundig en/of constructief advies van Boorsma in te winnen. Wij verzorgen deze onafhankelijke en deskundige inspecties en kunnen de betrokkenen adviseren.

Ook leveren wij een deskundige bijdrage aan de correcte afwikkeling van schadeclaims als gevolg van bouwtechnische gebreken. Bovendien worden wij door de rechtbank regelmatig benaderd om een deskundigenonderzoek uit te voeren.