Spoorinfra

Werken bij – of rondom – het spoor, brengt extra uitdagingen met zich mee. Je werkt op ‘postzegelformaat’ en hebt maar een kort tijdsbestek om het project uit te voeren. Dat vereist een goede planning en fasering. Boorsma is door ProRail erkend als ingenieursbureau in de categorieën:

  • spoordragende civieltechnische constructies “Ontwerp t.b.v. GC” 
  • niet-spoordragende civieltechnische & utilitaire constructies “Ontwerp t.b.v. GC”

Spoordragende constructies omvatten veelal vaste en beweegbare spoorbruggen en onderdoorgangen of tunnels onder het spoor.

Tot niet-spoordragende constructies behoren:

  • bruggen over of naast het spoor
  • geluidschermen
  • perrons
  • constructies van stationsgebouwen
  • bouwkundige projecten

In de afgelopen 25 jaar heeft Boorsma het ontwerp van diverse spoorse kunstwerken gemaakt. Spoorse werkzaamheden moeten vaak enkel in een korte treinvrijeperiode (TVP) worden uitgevoerd. Dat vereist een gedegen planning en vernuftige ontwerpoplossingen. Vanuit Boorsma denken wij graag mee in dit soort specialistische en uitdagende ontwerpopgaven.