Stuwen en sluizen

Rivieren en kanalen zijn de snelwegen van onze binnenvaart. Via stuwen en sluizen worden verschillende waterpeilen gereguleerd en rivieren bevaarbaar gemaakt. Boorsma ontwerpt en adviseert bij grote stuw- en sluiscomplexen, zoals in het Nederlandse deel van de Maas.

Onze knowhow ligt in het ontwerpen, engineeren, onderzoeken en beoordelen van stuwen en sluizen. Het opstellen, toetsen en/of beoordelen van constructieve en hydraulische berekeningen zijn integraal onderdeel van deze projecten. Werktuigbouwkundige installaties, zoals: lieren, kraanbanen en kranen behoren ook tot onze scope.  Alle ontwerp- en engineeringsfasen worden uitgewerkt met behulp van 3D reken- en tekensoftware.