Variantenstudie halverhoging PontMeyer Deventer

In het huidige distributiecentrum van Jongeneel Deventer aan de Duurstedeweg wordt gewerkt aan de plannen om hier een nieuwe shop van PontMeyer gevestigd met bijbehorend afhaalcentrum te realiseren. De huidige halconstructie is gedateerd en voldoet wat betreft de hoogte van de hal niet meer aan de huidige ruimtebehoefte. In overleg met de klant en na een variantenstudie is gekozen de gehele dakconstructie met twee meter te verhogen, met behoud van de bestaande vakwerkligger en kolommen. Hiervoor wordt de bestaande dakconstructie gedemonteerd, worden de kolommen verlengd om vervolgens de bestaande vakwerkligger op het verhoogde dakniveau terug te plaatsen. Daar waar nodig worden versterkingsmaatregelen getroffen met betrekking tot de verhoogde windbelastingen en leeftijdsschade aan de bestaande constructie. Deze uitvoeringsmethode bespaart aanzienlijke kosten ten opzichte van een nieuwbouwoptie of het vervangen van de vakwerkligger door een nieuwe ligger.