Veilig werken aan waterkeringen in de Maas

Nederland, waterland. Het onderhoud en beheer van waterwegen brengt veel technische uitdagingen met zich mee. Om veilig aan sluizen en stuwen te werken, wil je dat alle benodigde hulpmiddelen geïnspecteerd en gecertificeerd zijn. Dit is een van de projecten waar constructeur/projectleider Peter Knoppert zich mee bezighoudt.

“Aannemer Mourik schakelt ons in voor het keuren en doorberekenen van alle keermiddelen die worden gebruikt tijdens het civiele onderhoudswerk”, vertelt Peter. “Dit project, beheergebied Rijkswaterstaat regio Zuid-Nederland, loopt al bijna drie jaar en inmiddels zijn bijna alle keermiddelen gecertificeerd.”

De rol van Boorsma omvat het inspecteren en doorrekenen van keermiddelen, zoals: schotbalken, keerschotten en taatskuipen (onderwatermanbak) die Mourik gebruikt tijdens het onderhoudswerk aan de Maas. In de praktijk beginnen dergelijke projecten met een locatiebezoek voor een inspectie. Zijn de keermiddelen in goede staat, kloppen de tekeningen nog en zijn de lassen nog goed?

Peter: ”Daarnaast berekenen we de capaciteit bij verschillende waterstanden; wat zijn de grenswaarden voor veilig gebruik? De focus ligt immers op het creëren van veilige werkomstandigheden voor de mensen van Mourik. Naast het reken- en tekenwerk, stellen wij ook een RI&E (Risico Inventarisatie en Evaluatie) op. Vervolgens leveren we er nog een gebruikshandleiding bij, want – ook al klopt het op papier – je moet het als mens ook nog goed uitvoeren.”

Boorsma is geaccrediteerd om deze certificaten uit te reiken. De certificaten hebben een geldigheid van vier jaar. Peter werkt in dit project samen met drie tot vier collega’s. Er zijn altijd een tekenaar en constructeur bij betrokken en vaak ook een stagiair, omdat dit soort projecten erg interessant zijn voor studenten. “Na ons voorwerk kan Mourik veilig aan de slag, zij kopen bij ons de expertise in en wij ontzorgen ze tijdens het hele traject”, aldus Peter.

Wil je meer weten over waterwerk? Bel of mail gerust voor een kennismaking.