Veiligheid voorop bij spooronderdoorgang

Er is nog best een groot aantal Niet Actief Beveiligde Overwegen (NABO) langs het Nederlandse spoor. Vanuit oogpunt van veiligheid: voor fietsers, voetgangers – en in dit geval ook vee – wil je daar het liefst vanaf. Daarom bedachten ProRail en Gemeente Hof van Twente een plan om drie NABO’s veiliger te maken.

Er werd gekozen voor het bouwen van drie onderdoorgangen. In opdracht van de aannemer, Van Spijker Infrabouw B.V. uit Meppel, mocht Boorsma de onderdoorgangen ontwerpen inclusief aansluiting op de bestaande infrastructuur. Binnen dit project kregen we te maken met verschillende uitdagingen. “Het grondwaterpeil zit een meter boven de vloer van de onderdoorgangen, alles moest dus goed waterdicht gemaakt worden. Sowieso wil je scheurvorming voorkomen en moet het beton uiteraard bestand zijn tegen het gewicht van het treinverkeer”, begint Ali Pirarshaghi, die als constructeur betrokken was bij dit project.

“Ook zaten we met de factor tijd, het werk moest in een treinvrij weekend gebeuren en de krimparme mortel moesten na 24 uur voldoende uitgehard zijn om het treinverkeer van dinsdag op te vangen”, gaat Ali verder. “En ook het transport van de prefab betonelementen was qua gewicht en afmeting een uitdaging, dit transport wil je zo efficiënt mogelijk plannen.”

De gehele constructie van de onderdoorgang wordt door middel van prefab betonnen delen gebouwd. “Hierbij worden twee betonnen onderdelen met extra verbindende wapening geplaatst, die ter plekke worden afgestort met extra beton. Dit voorkomt verzakking, scheurvorming en garandeert de afdracht van de belastingen naar de naastliggende elementen”, weet Ali.

Daarnaast vroeg de krappe ruimte om een efficiënte werkvolgorde. Daar kwam bij dat het spoordek bij de onderdoorgang Heijinksweg in twee delen moest worden gelegd, dit had te maken met het maximale gewicht voor het transport.

Al met al was het af en toe even puzzelen, maar dit maakt ons werk juist extra interessant. “Het was erg leuk om samen met de aannemer over de praktische uitvoerbaarheid na te denken: waar moet de kraan staan, hoe kunnen we zo vlot mogelijk werken en hoe garanderen we de maximale belasting en waterdichtheid? Met goed overleg hebben we dit samen kunnen realiseren en konden de treinen dinsdagochtend weer op tijd rijden”, glimlacht Ali.

In een weekend drie onderdoorgangen

Wil je meer weten over onderdoorgangen? Bel of mail gerust voor een kennismaking.