Verbeterde mobiliteit door fietsonderdoorgang

Voor een goede aansluiting tussen Ommen en de A28 bij Zwolle werd de N340 tussen Zwolle en Ommen duurzaam verbeterd. Voorheen moesten zowel automobilisten als fietsers hier regelmatig op de trein wachten.

Met het deels verplaatsen van de N340 is dit verleden tijd. De Hessenweg (oude N340) werd omgebouwd naar een veilige fietsstraat met onderdoorgang (ODG) bij het spoortraject Zwolle-Meppel. Korné Soldaat, constructeur bij Boorsma, verzorgde in opdracht van Dura Vermeer Infra Noord Oost de engineering van de betonconstructies van de ODG. Korné: “Het bijzondere aan dit kunstwerk is dat de spoormoot door de scheve kruising met het dubbele spoor een enorme constructie is geworden.”

De constructie, met een gewicht van 1.300 ton, werd naast de definitieve locatie geprefabriceerd en is in een treinvrij weekend ingeschoven. Voor het inschuiven zijn er consoles aan de spoormoot gemonteerd, deze consoles werden vervolgens met vijzels opgetild op twee schuifbanen. Daarna werd de constructie met duwvijzels op z’n plek geschoven.

Toen de spoormoot op z’n plek stond, zijn de toeritten gemaakt. Dit bestond uit twee hellingbanen die aan weerskanten uit drie stukken zijn opgebouwd. “Voor dit project was al een voorlopig ontwerp gemaakt: de vorm, afmetingen van de onderdoorgang en de spoorweg waren dus al bekend. Ik heb met name de delen die je niet ziet, zoals de dikte van de betonwanden en -vloeren geconstrueerd”, vertelt Korné.

De uitdagingen voor de constructeur zaten onder meer in het doorrekenen van alle scheve hoeken en de dikte van het spoordek. Korné: “Die dikte wilden we zo dun mogelijk maken zodat de onderdoorgang zo hoog mogelijk komt te liggen. Op die manier hebben we de lengte van de hellingbanen kunnen optimaliseren. En dat is ook weer fijn voor de fietsers.”

“Bij dit soort projecten heb je het liefst dat het spoor haaks op de ODG staat. Nu moest je een extra lange spoormoot maken en er tegelijkertijd voor zorgen dat de prefabconstructie niet te zwaar werd. Ondertussen moesten we ook bedenken hoe we de hemelafvoerpijpen door de constructie heen konden vlechten”, aldus Korné. Uiteraard is het allemaal goed gekomen: het project is in 2022 succesvol afgerond.

Fijn voor fietsers

Wil je meer weten over fietsonderdoorgangen langs het spoor? Bel of mail gerust voor een kennismaking.