Verminderen geluidhinder woningen

Fijn wonen begint met rust en veiligheid. Die rust kan verstoord worden als je dichtbij het spoor of (snel)weg woont. Rijkswaterstaat pakt deze geluidhinder aan via een meerjarenplan. Boorsma verzorgt de locatieonderzoeken, geluidsberekeningen én stelt binnen de kaders van de wet verbeterplannen op voor woningen die een overschrijding van de saneringsdrempel hebben.

Matthias Noordhuis is projectleider en legt uit: “In 2019 hebben we samen met C2 Engineers uit Ede deze opdracht gekregen. Dit project heeft een looptijd van zo’n zes jaar en we krijgen vanuit Rijkwaterstaat telkens nieuwe batches met woningen toegewezen.”

Rijkswaterstaat anticipeert op geluidhinder, bijvoorbeeld met geluidswallen of stiller asfalt. Soms zijn deze maatregelen echter niet mogelijk of werken ze onvoldoende. In die gevallen wordt gekeken hoe de geluidhinder voor omwonenden kan worden tegengegaan. En dan komt Boorsma in beeld.

Matthias: “De eerste stap: het vragen of bewoners mee willen werken, verzorgt Rijkswaterstaat. Vervolgens nemen wij contact op voor het onderzoek ter plaatse. We doen een opname van de gevelmaterialen, beglazing, kierdichting, etc. en maken foto’s. Vervolgens maken we een geluidsberekening en als die boven een bepaalde waarde zit, komt de woning in aanmerking voor een verbeterplan.”

Na goedkeuring van het vooronderzoek door Rijkswaterstaat starten we met de volgende stap. “We kijken welke maatregelen mogelijk zijn en maken een berekening waarbij we 3 dB onder de maximale toelaatbare waarde willen uitkomen”, vervolgt Matthias. “Daarna spreken we met bewoners de impact van de werkzaamheden door. Soms haken bewoners alsnog af, bijvoorbeeld om dat ze de overlast niet zien zitten. Maar in de meeste gevallen zijn mensen erg blij, want de werkzaamheden gebeuren uiteraard op kosten van Rijkswaterstaat.”

Voor ons zit de klus erop als bewoners akkoord gaan met het maatregelenpakket. Rijkswaterstaat schakelt dan aannemers in voor de uitvoering. Naderhand wordt bij ongeveer 1 op de 20 woningen nog een fysieke meting gedaan om te testen of de maatregelen werken. “En daar hebben we tot op heden nooit iets verkeerds over gehoord”, glimlacht Matthias.

Wil je meer weten over geluidsberekeningen? Bel of mail gerust voor een kennismaking.