Warmte- en koudeopslag (WKO)

WKO is één van de pijlers onder de energietransitie én een duurzame bron van warmte en koude voor gasloos bouwen. Boorsma adviseert hierin.

Je kunt ons vragen voor advies over de haalbaarheid, potentie, effecten en risico’s van WKO. Ook brengen wij de geohydrologische randvoorwaarden voor het ontwerp in kaart. De analyse van een (langjarige) bodemwarmtebalans en instandhouding daarvan in de ondergrond hangt af van diverse factoren. Denk hierbij aan: de afstand tussen de bronnen, grondwaterstroming, bodemtemperaturen en de toe te voegen en/of te onttrekken warmte (zomer/winter).

Wij kunnen je ondersteunen bij:

  • het ondergrondse ontwerp van een open bodemenergiesysteem
  • bodemgeschiktheidsonderzoek
  • hydrogeologische effectenstudie
  • interferentieberekening
  • MER-beoordeling
  • de vergunningaanvraag

Boorsma is gecertificeerd voor BRL SIKB 11000 – scope Ontwerp open ondergrondse bodemenergiesystemen.