Waterbeheer & hydrologie

Peilbeheer is van groot belang om droge voeten te houden. Hiervoor worden verschillende studies en onderzoeken uitgevoerd naar het watersysteem. Betrouwbare stuwen, gemalen, duikers en waterkeringen zijn nodig om deze streefpeilen in stand te houden. Je kunt bij ons terecht voor ontwerp en advies rondom deze kunstwerken. Dit geldt zowel voor nieuwbouw als renovatie.

We zijn je ook graag van dienst bij grondwatermodellen. Wij zijn gespecialiseerd in het valideren, toetsen en adviseren van meetgegevens vanuit grondwatermodellering en de toetsing op piping en onderloopsheid. Binnen deze kaders analyseren we onder meer bodemopbouw, doorlatendheid, kwelweglengte en stijghoogte. Ook maken, toetsen en/of beoordelen wij meetplannen ten aanzien van grondwater.