Weginfra

Bij het ontwerpen van een weg speelt verkeersveiligheid een belangrijke rol. De weggebruiker moet immers op een veilige manier van de infrastructuur gebruik kunnen maken. De horizontale en verticale uitlijning bepalen de geometrie van de weg. Bij kunstwerken is een vloeiende aansluiting van het wegontwerp van belang.

Verkeerskundige draagconstructie (VDC)

VDC’s betreffen signaleringsportalen, combiportalen en uithouders langs autowegen en niet-autosnelwegen. Boorsma verzorgt voor deze constructies het ontwerp en de engineering. Wij zijn bekend met de specifieke eisen die Rijkswaterstaat stelt aan VDC’s. We houden in de engineering rekening met de diverse fases tijdens de montage. En uiteraard ook met de daarbij optredende verschillende belastingen en spanningen.

Vroeg meedenken

De constructie van een geluidsscherm wordt bepaald door akoestische eisen en een esthetisch ontwerp. Op basis van deze uitgangspunten denken wij graag vanaf een zo vroeg mogelijk stadium van het ontwerpproces met je mee om tot een optimale constructie te komen. Esthetische, akoestische en constructieve randvoorwaarden worden zo optimaal op elkaar afgestemd.

Schakels

Voegovergangen zijn de schakel tussen kunstwerken en wegen. Voegovergangen zijn er onder meer in de vorm van vingervoegen, lamellenvoegen, enkelvoudige voegen en sleepplaatvoegen. Het Nederlandse wegennet wordt intensief gebruikt. Dit stelt hoge eisen aan voegovergangen. Je bent bij ons aan het juiste adres om te voldoen aan de actuele normen. Zo kennen wij de geldende richtlijnen van Rijkswaterstaat (RTD 1007-2). Tevens participeren wij in het “Platform Voegovergangen en Opleggingen”.