Winnaar tender bouwplantoetsingen gemeente!

Onlangs wonnen wij de tender bouwplantoetsingen voor de Gemeente Utrechtse Heuvelrug. Daar zijn we uiteraard superblij mee! De gemeente kan hierdoor vlot en onafhankelijk bouwplannen laten toetsen zodat er veilig gebouwd kan worden.

Christian Nederpelt, projectleider bij Boorsma, begeleidde de tender: “We zijn rond 2000 gestart met het toetsen van bouwaanvragen voor verschillende gemeentes en hebben hier inmiddels veel ervaring in. Deze tender hebben we ook voornamelijk gewonnen op inhoud, daarvoor behaalden wij op ieder onderdeel de maximale score.”

“Eén van de punten waarmee we ons onderscheiden, is ons toetsformulier. Daarbij kozen we voor een opzet die de bouwplantoetser automatisch dwingt de documenten conform het Ministeriële regeling Omgevingsrecht (MOR) artikel 2.2 en 2.7 te toetsen. Hiermee verlopen alle toetsingen uniform, gelijkwaardig en binnen de kaders van wet- en regelgeving”, gaat Christian verder.

Daarnaast sprong Boorsma er vooral uit met de snelheid van toetsing, de eis was dat de toetsing binnen twee weken rond moet zijn. “Met onze aanpak kunnen we dat in de meeste gevallen binnen een week realiseren”, legt Christian uit. “Voor Utrechtse Heuvelrug werken we daarbij samen met de ingenieurs van Nieman, zij checken de bouwfysische en duurzaamheidseisen en wij doen de constructieve veiligheid.

Het voordeel voor gemeenten om Boorsma in te schakelen is vierledig:

 1. Je hoeft zelf geen know how in huis te hebben. Met Boorsma beschik je over een deskundige partij;
 2. Bij calamiteiten heb je een vaste partner die áltijd bereikbaar is, ook buiten kantooruren;
 3. Je kiest voor een partij die, naast reguliere woonhuizen en gebouwen, ook expertise heeft in specifieke constructies, zoals: infrawerken (spoorwegovergangen, bruggen) en waterbouwkundige werken (sluizen, keermiddelen);
 4. Bij Boorsma zijn er tien collega’s beschikbaar die de toetsingen doen, terwijl je eigenlijk maar twee tot drie personen nodig hebt. Er is daarmee altijd voldoende capaciteit beschikbaar bij piekmomenten.

Naast gemeente Utrechtse Heuvelrug verzorgt Boorsma ook toetsingen voor de volgende gemeentes:

 • Zeist
 • Eemnes
 • Bunschoten
 • Blaricum
 • Laren
 • Rijswijk
 • Urk
 • Stichtse Vecht

Er is landelijk een grote behoefte aan woningen en door vergunningentrajecten efficiënt te laten verlopen kan er vlotter gebouwd worden. Boorsma zet zich hier graag voor in. “We zijn erg tevreden dat we de tender gewonnen hebben. De tender houdt in dat we de komende drie jaar mogen toetsen met opties voor nog twee keer drie jaar”, aldus Christian.

Wil je meer weten over bouwplantoetsingen? Bel of mail gerust voor een kennismaking.